Chia sẻ

Giới thiệu chung

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Mã số thuế : 3702591609

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN POCACO

Tên tiếng Anh:  JOINT STOCK COMPANY POCACO

Trụ sở chính: 1/779 , P. Hòa  lân 2 , TX.Thuận An, TP. Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: ().0903094229 – 0913985229

Website: pocaco.vn

Email: info@pocaco.com

Ngành nghề kinh doanh: Nhập khẩu, thực phẩm chức năng và  mỹ phẩm

1. TẦM NHÌN

 “Trao sức khỏe - Sống Trọn Vẹn”

2. SỨ MẠNG

“PoCaCo luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng

vì cuộc sống khỏe đẹp hạnh phúc hơn”

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy chất lượng, an toàn hiệu quả làm cam kết cao nhất

Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển

Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động

Lấy Bản sắc POCACO làm niềm tự hào công ty

Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh

Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động