Chia sẻ

Giá trị cốt lõi

1. Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất

* Điều POCACO quan tâm nhất là:

* Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu.

* Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa.

* Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh.

* Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp.

* Nhân viên có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

2. Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển

Con người là nguồn lực quí giá nhất, vì vậy POCACO luôn quan tâm:

Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy thách thức.

Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty.

Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi Nhân viên.

Mọi Nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

3. Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động. 

POCACO muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn. Chúng ta mong muốn Nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; và vì thế, POCACO liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt.

POCACO muốn mỗi Nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần không thể thiếu trong Công ty. 

Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội qui làm việc, qui tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra nhắc nhở. 

Quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 

Quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội với đội ngũ nhân viên; đảm bảo sự cân bằng giữa sức khỏe với thành tích công việc và đời sống gia đình, sao cho nhân viên có thể chu toàn trách nhiệm đối với gia đình họ, làm việc và cống hiến lâu dài.

4. Lấy bản sắc Dược POCACO làm niềm tự hào Công ty

Với POCACO, đạo đức được xem là giá trị tiềm tàng bên trong, là những chỉ dẫn trong xử thế hàng ngày, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến danh tiếng Công ty, là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của Công ty, thể hiện đặc điểm riêng có của đội ngũ Nhân viên POCACO.

Quan trọng hơn hết, hình ảnh POCACO phụ thuộc vào cách đối xử của mỗi người trong POCACO – bởi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mối đe dọa lớn nhất không phải là sự khủng hoảng về tài chính, mà đó là sự khủng hoảng về hình ảnh Công ty.

POCACO xem việc xây dựng, gìn giữ và phát triển những chuẩn mực đạo đức, các giá trị và quan niệm tốt đẹp trong cách tổ chức và kiểm soát công việc, cách quản lý và ra quyết định, cách giao tiếp ứng xử và truyền thông như là những yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp; với mục đích:

Đề cao các giá trị: “Chất lượng – Hiệu quả -  Sáng tạo – Trung thành – Kỷ cương – Chuyên nghiệp” trong mọi hoạt động của từng cá nhân và tập thể. 

Mọi Nhân viên tự hào về văn hóa Công ty trên cơ sở hệ thống các chuẩn mực đạo đức và tinh thần dựa vào đặc điểm riêng của Công ty, nhằm hướng tới những giá trị đẹp nhất được mọi người công nhận, xã hội đồng tình, tạo nét riêng độc đáo; đồng thời là sức mạnh lâu bền của Công ty trên thương trường. 

Tạo một  ấn tượng đẹp, một nét riêng thuyết phục với xã hội, với mọi người; từ đó vun  đắp uy tín nhằm tăng cường sự phát triển của Công ty. 

Xây dựng một tập thể gắn bó, thương yêu nhau với những thành viên giỏi về công việc, ngày càng hoàn thiện về nhân cách. 

Xem “POCACO” là sức mạnh nội lực, là một trong những giải pháp quản trị điều hành phối hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và phát triển; là tài sản vô giá được truyền từ nhiều thế hệ.

5. Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

Trên nguyên tắc hợp tác và cùng có lợi, POCACO luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

Xem khách hàng là người mang lại nguồn lợi cho Công ty. Vì vậy, mục tiêu lâu dài và trên hết là phải thỏa mãn ước vọng của khách hàng, khẳng định vị trí POCACO, các sản phẩm được trong tâm trí khách hàng.

Tuân thủ tất cả các luật lệ và qui định nhằm đảm bảo việc giữ vững niềm tin đối với người tiêu dùng, khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và xã hội.

Cải tiến và hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng mang nét đặc trưng văn hóa  PoCaCo: thân thiện, chu đáo, tận tâm.

Thực thi hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật và đạo đức trong kinh doanh.

Duy trì mối quan hệ công bằng và minh bạch với các nhà cung cấp; mang lại thích đáng cho các cổ đông thông qua tăng trưởng lợi nhuận dựa trên những hoạt động phù hợp với pháp luật và đạo đức kinh doanh.

6. Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh

Tất cả các hoạt động của Công ty đều hướng đến mục tiêu luôn luôn dẫn đầu trong các quá trình đòi hỏi công nghệ cao (Nhập khẩu, marketing, quản lý).

Mang đến những sản phẩm và dịch vụ với các thuộc tính khác biệt, vượt trội, mang lại giá trị mới tăng thêm cho người tiêu dùng; góp phần định hướng tiêu dùng của thị trường.

Phát triển và cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao, chú trọng đến sức khỏe và an toàn cho khách hàng và người tiêu dùng.

Áp dụng công nghệ mới nhất, trên tất cả toàn bộ chu trình của một sản phẩm, bao gồm: nghiên cứu và phát triển và phân phối.

Mở rộng nguồn tuyển dụng, phát triển nhân lực trẻ, phù hợp; thu hút và phát triển các tài năng.

7. Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.

POCACO là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc POCACO luôn luôn sánh vai với cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của POCACO càng hiệu quả khi gắn liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền tảng cho xã hội.

Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này.

Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội.

Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách nhiệm là những thành viên trong xã hội ; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng.

Nét đặc trưng của POCACO sống phải có nghĩa tình với những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi người. Ngoài ra CB – CNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác xã hội chung.